Styrelsen i Hemavan Tärnaby Näringsförening 2019

Ordförande
Karin Lundberg
E-post: karin.e.lundberg@hotmail.com
Mobiltelefon: 070-202 48 43

Ledamöter
Agneta af Ekenstam, Ekenstam Service
Erik Östergren, Viking Tärnaby
Freya Widing, Widings Akupunktur
Morgan Bylin
Mårten Dahlfors, Vasa Fjällhus
Thure Stabbfors, Elteamet i Storuman

Valberedning
Marianne Lindgren, sammankallande
Katti Lundström