Styrelsen i Hemavan Tärnaby Näringsförening 2020

Ordförande
Agneta af Ekenstam, Ekenstam Service
E-post: agnetaafekenstam@it4Unet.se

Mobiltelefon: 070-673 05 36

Ledamöter
Erik Östergren, Viking Tärnaby
Johan af Ekenstam
Katti Lundström, vice ordförande
Mårten Dahlfors, Sytern Adventures AB
Thure Stabbfors, Elteamet i Storuman
Björn Halling, Hallings Fastigheter

Valberedning
Styrelsen