Styrelsen i Hemavan Tärnaby Näringsförening 2020

Ordförande
Agneta af Ekenstam, Ekenstam Service
E-post: agnetaafekenstam@gmail.com
Mobiltelefon: 070-673 05 36

Ledamöter
Erik Östergren, Viking Tärnaby
Johan af Ekenstam
Katti Lundström, vice ordförande
Mårten Dahlfors, Vasa Fjällhus
Thure Stabbfors, Elteamet i Storuman
Isabella Ståhl
Lennart Lidström, Tärnaby Fjällhotell

Valberedning
Styrelsen