Sammanfattning från företagsmötet i Hemavan 7/6

Västerbotten Experience center

Janne Wiktorsson/ Region Västerbotten turism och ny projektledare för Västerbotten Experience Center (löper 3 år med start under 2018) besökte oss för att berätta om möjligheterna att ansöka om att bli en del in kommande satsning: Västerbotten Experience center.

Det handlar i korthet om att några företag bildar kluster, tar fram säljbara produkter, paketerar och gör sig tillgängliga för en internationell marknad. Huvudsyftet är att rikta sig mot en internationell marknad, dock kommer det att innebära att företagen höjer kvaliteten indirekt för närmarknaden också. Projektet kommer att stötta företagsklustren med olika typer av resurser och kunskap för att slutligen kunna presentera ett antal certifierade Västerbotten Experience Centers.

Om det är några av er företagare som ser en nytta och potential att jobba med sin egen utveckling tillsammans med andra ska ni:

  1. Följ länken och läs mer
  2. Prata med några fler lokala företag som kan vara en del i klustret
  3. Uppfylls kriterierna eller att viljan finns att uppfylla dem?
  4. Ställ frågor till Janne Wiktorsson för mer information om projektet janne.wiktorsson@regionvasterbotten.se 
  5. Ställ frågor till Sofi om hur det kan fungera i samsyn med destinationsbolagets arbete/ roll
  6. Bestäm er och skicka in en ansökan om att bli ett Experience center.

Mervärde Hemavan Tärnaby

Här fördjupade vi oss i tänkbara utfall för framtiden då alla företag på destinationen ansluter och bidrar. Räkneexempel och diskussioner kring modellen.
Det finns stor potential och det är fullt möjligt när fler ansluter. Hanteringen och den fortsatta utvecklingen bygger på förtroende och en vilja att bidra till hela destinationen – att se det som en hållbar lösning som gynnar både lokalsamhället och besökare. Vi på destinationsbolaget kommer att jobba vidare med detta – nu återstår att de lokala företagen som ännu inte är med tar steget – steget att sätta sig in i vad det är eller steget till att kliva in som ett mervärdesföretag.
Läs mer här: Mervärde Hemavan Tärnaby

Kort – långsiktig plan för Visit Hemavan Tärnaby

Styrelsen i Visit Hemavan Tärnaby kommer att bjuda in till en aktieägarträff i slutet på september.

Mål och måluppfyllelse

Mål och måluppfyllelse kopplat till Turismstrategi 2020. Bifogar presentationsunderlag som ger en bild av hur långt vi kommit mot målen.

– Tycker vi ska känna oss nöjda med det vi ser! Måluppfyllelse

Verksamheten och personalen

Vi jobbar för fullt med INTILL-projektets sista aktivitetsmånad – det innebär stort fokus, åtgärder, planering och genomgöranden ska falla på plats innan 2018-06-30. Förberedelser inför kommande vinter, intensivt arbete med Gränshandelsmarknaden och visningsresor är en liten del av det som pågår nu.

Utifrån rådande ekonomiska situation och INTILL-projektets slut kommer det att ske personalförändringar från september (3 personer är uppsagda) vilket innebär att verksamheten kommer att anpassas utifrån det.

– Det är en pressad situation och jag hoppas att ni har förståelse för att vi inte har alla svaren än.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller tankar,
mitt telefonnummer är 0954-104 65 e-post: sofi.marberg@hemavantarnaby.se.
Jag önskar er en bra sommar,
Hälsningar Sofi Marberg


Vi från Hemavan Tärnaby Näringsförenings styrelse hoppas att du som engagerad medlem med framtidstro och positivt tänk vill dela med dig av dina tankar och idéer kring Visits framtid. Varmt välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen om du vill bidra eller hör av dig till Sofi.

Tack för att du tog dig tid att läsa.

Hälsningar från styrelsen, genom ordförande Karin Lundberg