Medlemsinformation våren 2018

Hemavan Tärnaby Näringsförenings styrelse har haft sitt första styrelsemöte för 2018 och har ny energi att jobba med föreningens och områdets utveckling. Är du och ditt företag inte medlem än men vill vara med? Klicka här för att komma till ansökningsblanketten eller ta kontakt med någon av oss i styrelsen för mer information. Nedan kan du läsa om de tre fokusområden vi satsar på under 2018.

Fokusområden 2018

1. Närleder i Hemavan och Tärnaby
Sommarturismen behöver utvecklas i området och vi i styrelsen tror att utvecklade närleder i Hemavan och Tärnaby kan bidra till ökat intresse hos våra besökare. Under året tar vi fram underlag baserat på var vi vill ha nya närleder och var gamla närleder finns som behöver röjas upp och marknadsföras. Föreningen kommer söka stöd och engagemang för detta arbete. Planen är att kunna röja upp befintliga närleder redan nu i sommar. Alla som vill är välkomna att bidra med idéer och engagemang. Ansvarig i styrelsen är Agneta af Ekenstam.

2. Lokaltrafik
Genom dialog med parter som kan hjälpa till i denna process (kommunen, bussbolag, taxi med mera) siktar vi på att få fram en lösning för linjetrafik i Hemavan och Tärnaby samt däremellan. Alla som vill är välkomna att bidra med idéer och engagemang. Ansvarig i styrelsen är Pontus Uddh.

3. Storytelling
Vi ser en stor utvecklingspotential i våra medlemsföretags erbjudanden om vi alla blir bättre på storytelling, vilket vi kommer utveckla under 2018. Projektpengar är redan sökta för detta för att kunna ta hjälp av externa konsulter som är proffs på storytelling. Får vi inte projektpengarna kommer vi köra på ändå. Förutom storytelling för företagen kan vi även jobba med det i anslutning till närlederna och andra aktiviteter för att skapa mer attraktiva erbjudanden för våra besökare. Alla som vill är välkomna att bidra med idéer och engagemang. Ansvarig i styrelsen är Karin Lundberg.

foretagsgalaFöretagsgala

Utöver årets fokusområden är målet att varje år arrangera en företagsgala. I år är att planen är att ha den i slutet av oktober i Hemavan. Mer information och inbjudan kommer närmare. Före festligheterna kommer vi ha information om styrelsens arbete samt en workshop med medlemsföretagen i mindre grupper. Ansvarig i styrelsen är Freya Widing.

 

På återhörande – tack för att du tog dig tid att läsa!

Hälsningar från styrelsen, genom ordförande Karin Lundberg